Taxatie nodig van uw woning of bedrijfspand?


Drie top-taxateurs Robert Groot, Mr. Henk Happel en Ir. Cees Maliepaard bundelen kennis en ervaring ten behoeve van U!

Robert Henk_HappelCees­

Uw hypotheekadviseur
U wilt uw hypotheek oversluiten, een tweede hypotheek afsluiten of u heeft een hypotheek nodig omdat u een woning heeft gekocht. Daarvoor gaat u naar de bank of een hypotheekadviseur. Nadat eerst de hypotheekvorm is gekozen, heeft u vaak ook nog een taxatierapport nodig. Uw bank of hypotheek-adviseur regelt voor u de taxateur. Wel zo makkelijk toch?

Uw hypotheekadviseur beslist niet maar U bepaalt de taxateur!
Maar net als bij de keuze van een hypotheek-adviseur of notaris, kunt u voor het maken van een taxatierapport ook zelf de taxateur kiezen. En daar is wel wat voor te zeggen. Cees Maliepaard: “alle gecertificeerde taxateurs maken tegenwoordig hun rapporten op in eenzelfde, vast stramien. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat alle taxateurs ‘hetzelfde’ zijn. Niets is echter minder waar. De specifieke achtergrond en ervaring van een taxateur kunnen doorslaggevend zijn om juist het verschil te maken, waardoor die lastige financieringsaanvraag toch akkoord krijgt, of die moeizame discussie met de fiscus afgerond kan worden. Ook kan het erg nuttig zijn om een taxateur in te schakelen die gedegen kennis heeft van installatietechnische en bouwkundige zaken. Cees Maliepaard: “kijk als ik een woning moet taxeren waar het ventilatievoud  volstrekt onvoldoende is of de groepenkast bron van brand kan zijn, dan is dat reden om met de consument contact op te nemen, mee te denken en oplossingen aan te reiken bijv. door te verwijzen naar een deskundig bedrijf.“

Taxateurs met veel ervaring, U profiteert!
Robert Groot: “Het sterke van ons taxateursteam is nu dat een taxateur wordt geselecteerd die met zijn kennis past bij het te taxeren object of de taxatievraag én die in voorkomende gevallen contact zoekt met de klant. Geen anonieme taxateur die u niet kent, maar een taxateur met een gezicht!."  Zo heeft Henk Happel als voormalig rijkstaxateur veel ervaring met fiscale aspecten bijv. in geval van het bepalen van de waarde van onroerend goed in het kader het erfrecht of het fiscale boxenstelsel. Henk Happel: “dat is nu de plus van ons taxateurs-team: we kijken niet alleen naar de waarde van de woning maar kijken ook welke taxateur met welke kennis de taxatie het beste kan uitvoeren en die kennis stellen we ter beschikking aan de consument”.

De voordelen kort samengevat!
De voordelen van ons taxateursteam voor u op een rij:
1. gevalideerde taxatierapporten die voldoen aan de eisen van alle banken, snel en accuraat aangeleverd;
2. plus: de specifieke kennis en het netwerk van de taxateur wordt aan u ter beschikking gesteld zonder dat daar extra kosten voor gerekend worden. Dus geen ‘anonieme taxateur’ maar een taxateur met kennis van zaken die u helpt daar waar mogelijk!

Stuur een mail naar info@max20.nl  voor het aanmelden van een taxatie.