Extra


Maatschappelijk verantwoord ondernemenGroenmKlussen
Maliepaard Makelaars  houdt zich niet alleen bezig met aankoop, verkoop en taxeren. Wij vinden dat bij ondernemen het geld niet de enige drijfveer mag zijn, maar dat ook maatschappelijke waarden een rol spelen. Waarden zoals sponsoring van bijv. culturele projecten maar ook een gezond binnenmilieu in woningen. Het is daarom dat Maliepaard Makelaars bijvoorbeeld in 2013-2014 de actie tegen pesten op basisscholen heeft gesponsord en vrijwel elk jaar het Delft Chamber Music Festival ondersteunt maar…. ook onderzoek doet naar ventilatiesystemen en het  binnenmilieu in woningen. Eind jaren negentig heeft Maliepaard 2x de milieuprijsvraag van de gemeente Delft gewonnen. Een van de resultaten was het boekje Groen klussen dat in een oplage van 30.000 exemplaren is gedrukt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Maliepaard Makelaars de basis van het bedrijfconcept. Een bedrijfsconcept waarin mens en milieu meetellen in de ondernemingsbeslissingen. En natuurlijk rijdt Maliepaard Makelaars volledig electrisch en de stroom wordt betrokken uit 21 zonnepanelen! Geen belasting voor het milieu als Maliepaard Makelaars bij u op bezoek komt!

Hypotheken
Als het om hypotheken gaat werkt heeft Maliepaard Makelaars de afgelopen jaren de nodige ervaringen verzameld van haar klanten. Het is soms schokkend om te horen hoe banken vooral niet mee willen denken met hun (soms al jarenlange) klanten.  Maliepaard Makelaars kan u adviseren welke hypotheekadviseurs u moet nemen als u ECHT een objectief advies wilt. Bel gerust en we delen graag onze klantenervaringen met u.

Diagoonwoningen Delft  
Delft heef veel fraaie oude panden in de binnenstad maar ook als het om recentere architectuur gaat heeft Delft enkele aansprekende voorbeelden. Veel Delftenaren weten het niet, maar aan de Gebbenlaan (Buitenhof) verscholen in het groen, staan acht bijzondere architectuurwoningen de zgn. Diagoonwoningen (1971). Architect: Herman Hertzberger. Het zijn zulke bijzondere woningen dat Maliepaard Makelaars Delft er een aparte website voor gebouwd heeft: www.diagoonwoningdelft.nl De website is inmiddels overgenomen en geactualiseerd door een van de bewoners. Ga eens kijken op de website en maak eens een afspraak om de woning te bezichtigen. U zult verrast zijn!