Privacy Policy


Wit wassen, criminaliteit, privacy en gegevensbescherming.

Centraal in de twee wetten AVG (privacy) en Wwft (voorkoming van o,a, witwaspraktijken) staat de klant die bij een makelaar een woning of appartement wil kopen of verkopen. Van de makelaar wordt verwacht clienten-onderzoek te doen en de bevindingen vast te leggen en melding te doen bij de overheid bij vermoedens van bijv. witwaspraktijken of ongebruikelijke transacties. 

In het kort de AVG:

In de AVG wordt geregeld hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens van klanten. 

In het kort de Wwft:

Personen die willen (ver)kopen worden gechecked om na te gaan of zij een andere bedoeling kunnen hebben dan wonen/werken. Het betreft een ID-check waarbij wij de identiteit van u vaststellen, verifiëren, controleren en vastleggen.

Klik hier voor onze privacy policy

Voor verdere informatie: Maliepaard Makelaars 015 - 25 77 281