Privacy Policy


Wit wassen, criminaliteit, privacy en gegevensbescherming.

Centraal in de twee nieuwe wetten AVG (privacy) en Wwft (voorkoming van o,a, witwaspraktijken) staat de klant die bij een makelaar een woning of appartement wil kopen of verkopen. Van de makelaar wordt verwacht nader onderzoek te doen naar de klant en de bevindingen vast te leggen en melding te doen bij de overheid bij vermoedens van bijv. witwaspraktijken. Dit nader onderzoek vergt veel extra tijd van de makelaar en gespecialiseerde bedrijven moeten gegevens m.b.t. de klant aanleveren. En dat doen ze niet gratis. Voor de makelaar betekent dit extra tijd en kosten om deze twee regelgevingen na te leven

In het kort de AVG, welke vanaf 25 mei 2018 in heel Europa in werking treedt.

Persoonsgegevens worden met toestemming verstrekt, ter inzage, en verteld waar ze voor worden gebruikt, en hoe lang deze worden opgeslagen. ID’s en paspoorten moeten gezien worden door de makelaar en aanbevolen wordt deze documenten met de KopieID-app van de overheid aan te leveren. Streep altijd uw BSN-nummer door die hebben wij als makelaars niet nodig!

In het kort de Wwft

Personen die willen (ver)kopen worden gechecked om na te gaan of zij een andere bedoeling kunnen hebben dan wonen/werken. Ofwel criminele activiteiten willen gaan uitvoeren in het pand.

Klik hier voor onze privacy policy

Voor verdere informatie: Maliepaard Makelaars 015 - 25 77 281